นายธีรพงษ์ บุญสมปาน

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

ช่องทางติดต่อ

Line : teerapong4020

เว็บไซต์ :  -

แฟนเพจ ​:-

 Youtube ​:-